Mariusz Czernic

Wyrok w Norymberdze / Judgment at Nuremberg (Stanley Kramer, 1961)

Wyrok w Norymberdze / Judgment at Nuremberg (Stanley Kramer, 1961)

Istniejąca od XIII wieku Norymberga była w czasie III Rzeszy jednym z głównych ośrodków nazizmu. Odbywały się tu procesy i egzekucje niewinnych ludzi skazywanych nie za swoje czyny, ale za pochodzenie. Biblijne zdanie „Nie sądźcie, abyście sami nie byli sądzeni” okazało się w tym przypadku prorocze. W tym samym gmachu, w którym zapadły liczne niesprawiedliwe […]