Adrian Kaczyński

Układ zamknięty (Ryszard Bugajski, 2013)

Układ zamknięty (Ryszard Bugajski, 2013)

Ryszard Bugajski („Przesłuchanie”, „Generał Nil”) twórca kina ‚pod prąd’ w stosunku do zastanej rzeczywistości i sytuacji politycznej. W przeciwieństwie do środków masowego przekazu potrafi stanąć w opozycji, tak jak w filmowym przypadku, do bezprawia, które czynione jest przez wysoko postawionych urzędników państwowych. Odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy, błędy, złe decyzje ich nie dotyczy, co więcej dostają […]