Mariusz Czernic

Truposz / Dead Man (Jim Jarmusch, 1995)

Truposz / Dead Man (Jim Jarmusch, 1995)

Autor takich nowatorskich dzieł jak „Poza prawem” (1986) i „Mystery Train” (1989) w połowie lat 90. przetworzył westernową specyfikę na posępne, elegijne i poetyckie kino o powolnym umieraniu człowieka. Powstał film, który korzystając z ikonografii westernu prezentuje podróż na Zachód jako wędrówkę przez życie, a finałem tej wędrówki musi być śmierć. W rytm gitarowych kompozycji […]