Przemysław Sopocko

Śmierć jak kromka chleba (Kazimierz Kutz, 1994)

Śmierć jak kromka chleba (Kazimierz Kutz, 1994)

W Polsce trwał od sierpnia ’80 festiwal „Solidarności”. Wtedy też zauważało się najwyższy poziom uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Do wprowadzenia stanu wojennego wciąż przybywało ludzi zaangażowanych w ruch związkowy. Mimo komunizmu, brutalnych rządów PZPR – po Edwardzie Gierku pierwszym sekretarzem został gen. armii Wojciech Jaruzelski, skupiając w swoich rękach także stanowisko premiera, ministra obrony narodowej […]