Mariusz Czernic

Sin City – Miasto grzechu / Sin City (Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino, 2005)

Sin City – Miasto grzechu / Sin City (Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino, 2005)

Ten film warto obejrzeć z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, to jeden z najbardziej oryginalnych, pod względem wizualnym, filmów w historii kina, na co wpływ ma kompozycja kadrów zaczerpnięta z graficznych powieści Franka Millera. Nieprzypadkowo autor komiksów jest wpisany w czołówce jako współreżyser, gdyż jego komiksy posłużyły jako storyboard – wskazówka dla reżysera, jak […]