Adrian Kaczyński

Ocalony / Lone Survivor (Peter Berg, 2013)

Ocalony / Lone Survivor (Peter Berg, 2013)

Amerykańskie kino wojenne kojarzy się z patosem od niepamiętnych czasów. Niestety twórcy „Ocalonego” nie odżegnują się od tej charakterystycznej cechy ich patriotycznego kina, ani też od dosyć częstego sposobu przedstawiania historii, a często nawet ‚faktów’ sugerujących wspaniałomyślność Amerykanów, bądź też stawiających ich w roli wielce poszkodowanych i pokrzywdzonych. Dlatego trochę dziwi mnie aprobata Maxa Kolonki […]