Mariusz Czernic

Miraż / Mirage (Edward Dmytryk, 1965)

Miraż / Mirage (Edward Dmytryk, 1965)

Miraż to zjawisko optyczne polegające na tym, że pojawiają się przed oczyma obrazy nieistniejące. Najczęściej pojawia się na pustyni, gdy zmęczony wędrowiec swoim zmęczonym od słońca wzrokiem zauważa bujną roślinność, miasto lub po prostu źródełko, gdzie można ukoić pragnienie. Ale Miraż Edwarda Dmytryka to nie jest film o wędrówce przez pustynię. To klasyczny thriller o […]