Mariusz Czernic

Psi żołd / Who’ll Stop the Rain (Karel Reisz, 1978)

Psi żołd / Who’ll Stop the Rain (Karel Reisz, 1978)

Mający czechosłowackie i żydowskie korzenie Karel Reisz zasłużył się dla kina brytyjskiego jako czołowy przedstawiciel dwóch ruchów artystycznych: Free Cinema i Young Angry Men. Gdy zdobył już wysoką pozycję w Europie postanowił podbić Amerykę. Nie był płodnym filmowcem, tematy dobierał starannie i kręcił średnio jedną fabułę co cztery lata. Psi żołd to jego drugi amerykański […]