Mariusz Czernic

Żyć własnym życiem / Vivre sa vie (Jean-Luc Godard, 1962)

Żyć własnym życiem / Vivre sa vie (Jean-Luc Godard, 1962)

Co się może stać, jeśli krytycy filmowi zamienią pióro na kamerę? Odpowiedzi na to pytanie mogą dostarczyć filmy francuskiej Nowej Fali. To był krótkotrwały nurt artystyczny, ale jego wpływ na kino światowe jest ogromny. W Ameryce dopiero pod koniec lat 60. (w tzw. czasach kontrkultury) powstawały filmy odważniejsze obyczajowo, polemizujące z klasycznym kinem gatunków. We […]