Mariusz Czernic

Sacco i Vanzetti / Sacco e Vanzetti (Giuliano Montaldo, 1971)

Sacco i Vanzetti / Sacco e Vanzetti (Giuliano Montaldo, 1971)

Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti to bohaterowie słynnego skandalu sądowego z lat 20. ubiegłego wieku. Aresztowano ich i oskarżono o napad rabunkowy i podwójne morderstwo, ale tak naprawdę skazano ich za bycie radykałami. Uczestniczyli w wielu demonstracjach, dążąc w ten sposób do poprawy życia robotników w kraju „mlekiem i miodem płynącym”, jak reklamowała się Ameryka. […]