Mariusz Czernic

Buntownik bez powodu / Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955)

Buntownik bez powodu / Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955)

Portret amerykańskiej młodzieży lat 50-tych. Szukanie autorytetów wśród starszych kolegów, konflikty z rodzicami i policją oraz buntowanie się przeciwko regułom, nie dającym zbyt wiele swobody – regułom, ustalonym przez dorosłych w celu zbytniego kontrolowania swoich dzieci i narzucania im swojej woli. Rodzice, nauczyciele ani nawet przedstawiciele prawa nigdy nie byli autorytetami dla młodych ludzi. Nastolatkowie […]

 Michał Vorbrodt

Buntownik bez powodu / Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955)

Buntownik bez powodu / Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955)

Zawsze staram się wprowadzić w kontekst czasowy filmu, ponieważ ten element bardziej, niż jakikolwiek inny, może wpłynąć na jego odbiór. Nie da się zaprzeczyć, że filmy są autonomicznymi jednostkami, ale zupełnie samowystarczalnych dzieł jest naprawdę niewiele. Każdy wpisuje się w falę, prąd czy nurt, a jeżeli tego nie zauważamy, znaczy, że prawdopodobnie jeszcze w nim […]